Privaatsustingimused

Müügi ja ostutingimustega tutvu siin

Uuendatud: 23.05.2018

Sissejuhatus

Privaatsustingimused reguleerivad OÜ Bonpoint (edaspidi Casa de Baile) isikuandmete kogumise ja töötlemise, veebilehel www.tantsukeskus.ee ja ettevõtte teistel veebilehtedel küpsiste kasutamise korda.

NB! Casa de Baile teenuseid ja/või veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

 

Mõisted

Isikuandmed on eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Casa de Baile kogub ja töötleb eraisikuga sõlmitud lepingu (suulise või kirjaliku) täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Isikuandmete töötlemine on igasugune Casa de Baile kliendi või veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Isikustamata andmed on andmed, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad Casa de Baile teenuseid või edastavad Casa de Bailele omalt poolt infot mistahes kujul või vormis. Muuhulgas kodulehe lugemine, teenuste tellimine/kasutamine, Casa de Bailega meili teel ühenduse võtmine, e-posti nimekirjaga liitumine (k.a. verbaalsel teel), telefonivestluse käigus või muul moel.

Teenused on kõik Casa de Baile poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused, muuhulgas trennid, kursused, korraldatavad peod ja üritused.

 

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Kasutaja isikuandmete kogumine võib toimuda järgnevatel viisidel:

 • kontaktandmete (muuhulgas nimi, sünniaeg, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress jne) esitamisel Casa de Bailes kohapeal, meie veebilehe kaudu või mujal (näiteks üritustel ja pidudel);
 • veebilehe kasutamisel küpsiste (cookies) kaudu saadav info, Google Analytics ja FB Pixel kaudu saadav info;
 • kliendi tagasiside küsitluste või e-kirjade kaudu edastatav info;
 • ostu või tellimuse sooritamisel meie ruumides, muudel üritustel või e-poes, isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel;
 • teenuste tarbimise käigus tekkiv info kasutaja osalemiste kohta Casa de Baile trennides ja üritustel;
 • trennide, ürituste ja grupipiltide tegemisel tekkiv foto- ja videomaterjal.

 

Isikustamata andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid kliendi tegevuste kohta meie veebilehel või tagasiside küsitlustele vastamisel. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime kasutajatele edastada kasulikumat teavet ja teaksime, millised veebilehe, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse isikustamata andmetena ning neid ei ole võimalik siduda ühegi konkreetse kasutajaga.

 

Isikuandmete kasutamine

Casa de Baile kasutab isikuandmeid:

 • kasutajale kompleksse ja sujuvalt toimiva teenuse osutamiseks, muuhulgas kasutaja tantsuoskuse taseme määramiseks, trennidest osavõtu/puudumise määramiseks;
 • kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks, muuhulgas kasutajat kursuse muudatustest informeerimiseks, uutest kursustest ja üritustest informeerimiseks, kasutaja jaoks relevantsetest teenustest ja kampaaniatest teavitamiseks;
 • lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;
 • foto- ja videomaterjali võime avaldada ka oma ruumides, reklaamidel, kodulehel ja sotsiaalmeedias. NB! Kui sa ei soovi foto- ja videomaterjalil jäädvustatud saada, siis palun teavita meid sellest pildistamise/filmimise hetkel!

Casa de Baile kasutab isikustamata andmeid:

 • Veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.
 • Casa de Baile teenuste parendamiseks ja pidevaks kasutajakogemuse parandamiseks.
 • Turundussõnumite ja -kampaaniate loomiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu

 

Isikuandmete edastamine kolmandatele osapooltele

Kolmas isik on Casa de Baile lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Casa de Baile kasutajale teenuseid.

Kasutame oma igapäevase tegevuse osana kolmandaid osapooli, kes pakuvad:

 • e-mailide edastamise ja haldamise tarkvara,
 • veebilehe ja CRM keskkonna majutust,
 • veebilehe kasutusstatistika analüüsi,
 • sotsiaalmeedia portaale ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi,
 • äri- ja marketingianalüüsi tarkvara,
 • foto- ja videomaterjali töötlemise, esitamise, haldamise ja talletamise teenust,
 • ruumide- ja territooriumite renditeenust,
 • raamatupidamistarkvara ja -teenust.

Lisaks eelnevas punktis nimetatud osapooltele, edastab Casa de Baile vajadusel kasutaja isikuandmeid teistele koostööpartnerile. Seda vaid ulatuses, mis on vajalik kasutajale teenuse osutamiseks.

Casa de Baile ei avalda kasutajate isikuandmeid kolmandatele osapooltele, kelle tegevus ei ole seotud Casa de Baile teenuse pakkumise ega toimimisega!

 

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Casa de Baile säilitab isikuandmeid senikaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks vajalik või seadusest tulenevalt nõutud. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest. Uudiskirja listis olevat e-maili aadressi hoiame seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.

Casa de Baile rakendab töödeldavate isikuandmete kaitseks kõiki mõistlikke meetmeid. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

 

Kasutaja õigused

Kasutajal on igal hetkel õigus:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata vastavasisuline sooviavaldus e-posti aadressile info@tantsukeskus.ee. Avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu. Vältimaks kasutajate andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (saadetuna meie andmebaasis registreeritud e-posti aadressilt, digitaalselt allkirjastatult või isiklikult Casa de Bailes kohapeal). Casa de Bailel on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Kui kasutaja kuulub Casa de Baile uudiskirja listi, on tal võimalik kustutada end uudiskirja nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest e-kirja lõpus oleva lingi kaudu. Uudiskirjast eemaldamise linki ei ole Casa de Baile ja kasutaja vahelisel eraviisilisel kirjavahetusel.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad seadistused oma veebilehitseja seadete alt.

Kui kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

 

Küpsiste kasutamine veebilehel

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Casa de Baile veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat. Kasutades Casa de Baile veebilehte, nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

 • Püsivad küpsised, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
 • Seansiküpsised on ajutised ja kaovad kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks ostukorvi sisu salvestamiseks jms funktsionaalsuste võimaldamiseks.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab isikustamata sisendandmied, turundustegevute korraldamiseks.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Tihtipeale lubavad veebilehitseja vaikesätted küpsiste säilitamist seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Casa de Baile Google Analytics teenust, kogudes andmeid lehe külastusstatistika kohta. Google Analytics võib  andmeid kasutajate aktiivsuse kohta koguda ka ilma küpsisefaile kasutamata.

 

Privaatsustingimuste muutmine

Casa de Baile jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata. Privaatsustingimuste uusim versioon on alati saadaval www.tantsukeskus.ee/privaatsustingimused lingil.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega võta meiega ühendust aadressil info@tantsukeskus.ee.